fet-burgare-jpg
Balans, Blogg, Hälsa

Det här med fetma

FETMA Femtioen procent av svenskarna i åldrarna 16–84 år är överviktiga eller feta. Det visar Folkhälsomyndighetens årsrapport för 2016, där det också framgår skillnader mellan män och kvinnor. I dagens Sverige ökar psykisk ohälsa bland unga och detta kopplas till övervikt. Initiativ för kosthållning, kunskapsöverförande, allas rätt till motion och rörelse borde vara självklara. Om […]