Det här med fetma

fet-burgare-jpg

FETMA

Femtioen procent av svenskarna i åldrarna 16–84 år är överviktiga eller feta. Det visar Folkhälsomyndighetens årsrapport för 2016, där det också framgår skillnader mellan män och kvinnor. I dagens Sverige ökar psykisk ohälsa bland unga och detta kopplas till övervikt. Initiativ för kosthållning, kunskapsöverförande, allas rätt till motion och rörelse borde vara självklara. Om det krävs en skatt, osäker på om vi skulle minska sockerintaget, snarare krävs det mer information och kunskap. Prispressen på färdig mat med lågt näringsinnehåll är en bidrande orsak. Det är betydligt billigare med fiskpinnar än fryst torsk utan panering, färdiga köttbullar än köttfärs i sig, korv än rent kött, godis än frukt. Listan kan göras lång. Tänk på att äta så rent och naturligt som möjligt med så lite färdiglagat i butik som möjligt. Ska du äta tacos, gör din egen salsa, billigare och godare med kontroll på innehåll. Fredagsglassen ersätter du lätt med ett gäng frysta bananer, jordgubbar och lite vaniljextrakt. Tänk back to basic och så naturligt som möjligt för att äta så rent som möjligt och inte dra på dig den skadliga fetman. Varje fredag ersätter vi läsken med kolsyrat vatten med bär och frukt. Det blir fina färger och god smak och betydligt mindre sockerstörda barn. Våga göra en livsstilsförändring – för din och dina näras skull. 

FAKTA: FETMA

57 procent av männen i Sverige mellan 16–84 år lider av övervikt och fetma.

44 procent av kvinnorna mellan 16–84 år lider av övervikt och fetma.

51 procent av samtliga invånare är drabbade.

Källa: Folkhälsomyndigheten

– Vi har tittat på trenden, hur den ökar och minskar och den statistiska analysen visar att både övervikt och fetma har ökat under den senaste tioårsperioden, mellan 2006 och 2016, säger Fatima Azerkan, utredare på Folkhälsomyndigheten som har lett arbetet med rapporten, till SVT Nyheter.

Ökningen för fetma är större än ökningen för övervikt, visar rapporten. Att både övervikt och fetma har ökat innebär att en mindre andel av befolkningen nu har ett BMI under 25, vilket klassas som normalvikt.

Äldre mer överviktiga än yngre

I åldersgrupperna 45-64 år och 65-84 år har 61 procent av svenskarna övervikt eller fetma. Det är dubbelt så vanligt som i den lägsta åldersgruppen 16-29 år, där 29 procent har övervikt eller fetma.

Det finns också skillnader mellan män och kvinnor. Andelen män med övervikt eller fetma är större, 58 procent, jämfört med 44 procent bland kvinnor.

Psykiska ohälsan ökar

Dessutom finns tecken på att den psykiska ohälsan ökar, speciellt bland unga och människor som endast har förgymnasial utbildning.

Riksförbundet Hobs ser en stark koppling mellan övervikt och psykisk ohälsa.

– Många isolerar sig på grund av fetma, vilket gör att de mår psykiskt sämre, vilket i sin tur leder till att man orkar röra sig mindre, säger Jenny Vinglid.

”Människor rör sig mindre och äter mer”

Att övervikten och fetman ökar är inget som förvånar forskaren Stephan Rössner. I 40 år har han forskat inom ämnet, och sett en stadig ökning i antal drabbade.

– Det har ju inte hänt så mycket nytt nu egentligen, men människor rör sig mindre och äter mer, säger han.

I dagens samhälle gör prylar det allt enklare att sitta stilla, påpekar Rössner. För att människor ska röra sig mer anser han att mer måste göras såväl inom skolan som inom livsmedelsindustrin.

Även han framhåller att många överviktiga mår dåligt och behandlas illa. De förlöjligas och blir deprimerade.

– Det är klart att det påverkar den psykiska hälsan, säger han.

Globalt sett god hälsa i Sverige

Sett ur ett globalt perspektiv är dock folkhälsan i Sverige god. Dödligheten minskar både i hjärt-kärlsjukdom och i de fyra vanligaste cancerformerna, förutom lungcancer för kvinnor.

Andelen människor som riskkonsumerar alkohol och som röker tobak dagligen minskar också, visar rapporten.

 *Källor SVT.se samt Folkhälsomyndigheten
Maria Frisk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *